Hotline: 0909 022 466 | ductan466vn@gmail.com

Khởi công dự án Stella Mega City thuộc Kita Invest tại Cần Thơ

Dự án Stella Mega City