Hotline: 0909 022 466 | ductan466vn@gmail.com

"Công và quạ, con nào đẹp hơn?" và câu trả lời khiến nhiều người trong chúng ta tỉnh ngộ!

Phật Tổ cho 4 cái túi đựng tình yêu, nhưng chúng ta lại thường nhốt người yêu "trong tù"!